35 zdjęć pokazuje kolejne etapy budowy mojego domku

www.golek.eu / e-mail zbigniew@golek.eu tel / 608591166